If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Viết lại hai phân số dưới dạng số thập phân. Các phân số có mẫu là 10 và 100. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình viết lại số 29/100 thành số thập phân đầu tiên chúng mình có thể viết số 29/100 thành 20/100 cộng với 9/100 20/100 ở đây chứng minh hoàn toàn có thể giảm nước được thêm nữa và chúng ta có thể viết lại tháng 2/10 cộng với 9/100 tới đây ta nhận thấy 2/10 và 9/100 cũng chính là các hành giá trị của phần thập phân trong số thập phân cấp là từ 2 đến chính phòng 100 ta có thể viết nó ra được tháng 2/10 và chín phần trăm Bây giờ chúng mình cũng biết nhé số thập phân có cấu tạo gồm phần nguyên dấu phẩy và phần thập phân ở đầy chúng mình không có giá trị nào cho phần nguyên cảm chúng ta sẽ để số không ý cho số không Chúng ta sẽ đánh dấu phẩy và sau dấu phẩy chúng mình sẽ có hành phần mười ở đây chúng mình có hai phần 10.000 chúng ta là sự thật hay ở đây và sau hàng phần mười xuống ta sẽ có hành phần trăm ở đây chúng mình có chín phần trăm nghìn sống ta sẽ là số 9 ở đây và từ đây xuống đi làm xong rồi 29/100 khi được ghép lại thành số thập phân chúng ta sẽ viết là 0,29 nhé Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ như thế nào ở ví dụ 2 này đề bài yêu cầu chúng mình viết lại số 53/10 thành số thập phân tâm tự nêu ví dụ một cả sẽ viết 53 ở phần mười xét bằng 50/10 cộng với 3 3/10 đây chúng ta phản ứng tiếp Thành 50/12 cũng chính là 50 chia cho 10 bóng năm và cùng tiếp tới 3/10 đây chúng mình nhận thấy số 5 ở đây hay cũng chính là năm đơn vị sẽ thuộc về phần nguyên trong khi đó 3/10 sẽ thuộc về Hành phần mười của phần thập phân bây giờ chúng mình cùng viết thế chúng ta sẽ giết 5 đơn vị của phần nguyên đầu tiên sau đó chúng ta đánh dấu phẩy Cuối cùng chúng ta sẽ giết tới hàng phần 10 của số thập phân ở đây chúng mình có 3/10 nên chúng ta sẽ thật số 3 đầy lý như vậy là số 53/10 khi đường kết lại thành phố thập phân sẽ cho ra số 5,3 nhé Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài ừ ừ