Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Sắp xếp số thập phân và phân số ở các dạng khác nhau

Vấn đề

Sắp xếp các giá trị sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
(Mỗi hình vuông lớn tượng trưng cho một đơn vị.)
1