Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Viết các phân số thường gặp dưới dạng số thập phân

Vấn đề

Không dùng máy tính, hãy viết phân số này dưới dạng số thập phân.
15=
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75