If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Các phân số và số thập phân thường gặp

Làm quen với các phân số và số thập phân thường gặp. Học cách chuyển đổi giữa phân số và số thập phân thường gặp.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cả những gì chúng mình sẽ làm trong video này là tập cách biểu diễn các phân số mà bạn sẽ thấy rất nhiều trong cuộc sống theo nhiều cách khác nhau Vì vậy đầu tiên chúng mình sẽ xếp 1/5 sau đó là 1/4 và sau đó chúng mình sẽ xét 1/2 à Vì vậy hãy bắt đầu với 1/5 giờ mình khuyến khích tạm dừng video và xem bạn biểu diễn 1/5 dưới dạng số thập phân như thế nào cha có rất nhiều cách mà bạn có thể nghĩ về nó bạn có thể chia 1:05 chị đã có thể nói rằng giá trị này bằng 1 chia cho 5 và nếu bạn làm như vậy bạn thực sự sẽ nhận được câu trả lời đúng nhưng có một cách nghĩ đơn giản hơn về phân số này bạn có thể nói hãy để mình xem Liệu mình có thể biểu diễn phân số này với mẫu số là mười không bởi Nếu bạn biết có bao nhiêu phần mười bạn sẽ biết cách biểu diễn số đó sẽ dạng số thập phân tra nếu đi từ năm lên 10 bạn sẽ phải nhân mẫu số với hai Vì vậy hãy nhân tử số với hai vậy 1/5 1 nhân 2 thì giống như 2/10 số đó là bao nhiêu ở dạng thập phân đơn giản thôi Được sẽ là 0,2 D là hàng phần mười Vì vậy chúng mình có chính xác 2/10 Bây giờ chúng mình hãy làm 1/4 với một cách tương tự làm thế nào để mình có thể biểu diễn số này dưới dạng số thập phân Chả lúc đầu bạn có thể nói mình có thể biểu diễn phân số với mỗi lần 10 nhưng bạn sẽ nhận ra người không khí A cho bốn Vì vậy hãy xem liệu chúng mình có thể biến mẫu số thành 100 không vì 100 Ừ đúng rồi để từ bốn thành 100 bạn phải nhân với 25 hãy nhân tử với 25 để được một phân số vẫn như cũ 1 nhân với 25 là 25 vậy 1/4 = 25 phần 125 phần trăm chúng mình có thể biểu diễn là 0,25 chính là 25 phần trăm 2/10 phần trăm phần trăm ạ Bây giờ hãy làm nốt 1/2 cùng với một ý tưởng Thế giờ mười chia cho 2 nên chúng mình có thể đổi thành phần mười Vì vậy để từ 2 lên 10 chúng mình nhấn với năm hãy nhân cả tử số với năm vì vậy 1/2 sẽ = 5/10 và nếu bạn muốn biểu diễn dưới dạng số thập phân 0,5 hoặc là 5/10 đây bây giờ Tại sao điều này là hữu ích một là bạn sẽ thấy những con số này xuất hiện nhiều trong cuộc sống và bạn sẽ hiểu cách biến đổi nếu bạn nhìn thấy 2/10 hoặc 20 phần trăm có thể bạn nhận ra ngài lập tức là 1,5 hoặc 25 phần 100 đó là 1/4 hoặc 1/4 đó là 25 - 100 1/2 thì làm 0,5 hoặc 0,5 thì là 1/2 vào nó không chỉ hữu ích cho ba phân số này nó còn hữu ích cho những phân số của mỗi là hai là bốn là năm ví dụ như nếu có ai đó Nói nhanh lên 3,5 được biểu diễn dưới dạng số thập phân là gì ở trong điều bạn bạn có thể nghĩ 3/5 nó sẽ là ba lần của 1/5 phần Mình biết rằng 1/5 là 2/10 vì vậy Nó là ba lần của 0,2 tốt rồi 3x 2 lần 6 lên ba lần 0,2 chính là 0,6 rất nhanh Bạn có thể nói này 3/5 là 0,6 bạn cũng có thể làm ngược lại bạn có thể nói 0,6 bằng 3 lần của 0,2 khi ngâm 3 lần của 0,2 m và 0,2 là 1,5 tỷ vậy con số này sẽ bằng 3 lần 1/5 và một lần nữa Đây chỉ là những thứ Bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi luyện tập nhiều hơn hãy làm một bài khác Giả sử bạn muốn biểu diễn Bạn muốn biểu diễn hãy để mình làm theo cách khác 0,75 dưới dạng phân số hết tạm dừng video cố gắng tự làm đúng rồi bạn có thể ngay lập tức Nhận ra rằng 75 là ba lần của 25 vì vậy 0,75 bằng 3 lần 0,25 và chúng mình đã biết 25 phần trăm là 1/4 nên số này bằng 3x 1/4 tương đương với 3/4 và theo thời gian bạn sẽ không phải làm tất cả những điều này trong đầu nữa bạn sẽ nhận giờ ngay 0,75 là 3/4 vì 0,25 là 1/4 và bây giờ hãy làm bài khác giả nhà mình có sử chúng mình có 2,5 là chúng mình muốn biểu diễn nó dưới dạng phân số ta có rất nhiều cách để bạn có thể làm bạn có thể nói tốt rồi Đây là 5 lần của 0,5 cô gái đó sẽ là 5 lần 1/2 Ừ vậy đó sẽ là 5/2 Đó là một phân số và một lần nữa toàn bộ video ở đây là giúp bạn quen thuộc với các cách chuyển đổi khác nhau giữa phân số và số thập phân