If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 6: Số thập phân

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số: 0,36

Bạn An chuyển 0,36 thành phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ tìm cách để viết 0,36 dưới dạng phân số em có nhiều cách để làm việc này cho phép mình thường dùng là 0,36 bằng với 36/100 còn cách khác nữa là số này nằm ở hàng phần trăm nằm ở hàng phần trăm số này nằm ở hàng phường 12 ta có thể xem đây như là ba mươi phần trăm đó để xem số 3 này là 30/100 bị tước là tất cả xem đây là 36 phần trăm 36 phần 100 Chúng ta là bị diễn nó dưới dạng phân số nhưng thực ra chúng ta có thể rút gọn nó đi vì 36 và 100 có thửa số chung khi cả hai số này đều có thể chia hết cho 4 vì nếu chúng ta chia cả tử số số và mẫu số cho 4 chính xác không làm thay đổi giá trị của phân số 36 chia cho 4 bằng 95 100 chia cho 4 sẽ bằng 25 vì vậy nên chúng ta sẽ viết phân số dạng tối diễn ra và thế là xong