If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Các phương pháp giải phương trình bậc hai

Vấn đề

Hoa và Hùng đang giải phương trình sau:
x2+8x=2x8
Hai bạn đều đồng ý rằng trước tiên phải trừ cả hai vế của phương trình cho 2x rồi cộng cả hai vế với 8, sau đó viết lại phương trình thành x2+6x+8=0.
Sau đó, Hoa nói rằng: "Mình có thể sử dụng phương pháp biến một vế của phương trình thành một bình phương. Mình có thể cộng cả hai vế với 1, được phương trình mới là x2+6x+9=1 với vế trái là một bình phương, sau đó giải tiếp bằng cách lấy căn bậc hai của cả hai vế".
Hùng nói rằng: “Mình có thể phân tích vế trái của phương trình thành (x+2)(x+4) rồi giải phương trình bằng cách sử dụng tính chất của phương trình tích”.
Cách giải của bạn nào sẽ chính xác?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?