If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp biến một vế thành một bình phương

Vấn đề

Cho phương trình sau:
24=x24x+3
1) Viết lại phương trình bằng phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương.
Phương trình sẽ có dạng (x+c)2=d hoặc (xc)2=d.
2) Nghiệm của phương trình là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?