Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp biến một vế thành một bình phương

Vấn đề

Cho phương trình sau:
24=x24x+3
1) Viết lại phương trình bằng phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương.
Phương trình sẽ có dạng (x+c)2=d hoặc (xc)2=d.
2) Nghiệm của phương trình là gì?
Chọn 1 đáp án: