If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp lấy căn bậc hai

Vấn đề

Phong giải một phương trình bậc hai. Dưới đây là lời giải của Phong.
Hỏi Phong mắc lỗi sai ở bước nào?
(x+2)2=16x+2=4Bước 1x=2Bước 2
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?