If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình bậc hai bằng cách biến vế trái thành một bình phương

Một số biểu thức bậc hai có thể được viết thành một bình phương. Ví dụ, x²+6x+9=(x+3)². Tuy nhiên, kể cả khi một biểu thức không phải là một bình phương, chúng ta cũng có thể biến nó thành một bình phương bằng cách thêm vào một hằng số. Ví dụ, x²+6x+5 không phải là một bình phương, nhưng nếu thêm 4, ta sẽ có (x+3)². Được tạo bởi Sal KhanCK-12 Foundation.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video