If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tìm một giá trị của x là nghiệm của phương trình:
(x28)2+x28=20
x=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?