Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Các bước giải phương trình bậc hai bằng phương pháp lấy căn bậc hai

Vấn đề

Sắp xếp các bước biến đổi tương đương theo thứ tự để giải phương trình sau.
2(x+2)25=93
Các bước trong lời giải:
Cộng cả hai vế với 2
Cộng cả hai vế với 5
Chia cả hai vế cho 2
Nhân cả hai vế với 2
Trừ cả hai vế cho 2
Trừ cả hai vế cho 5
Lấy căn bậc hai của cả hai vế