If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Các bước giải phương trình bậc hai bằng phương pháp lấy căn bậc hai

Vấn đề

Sắp xếp các bước biến đổi tương đương theo thứ tự để giải phương trình sau.
2(x+2)25=93
Các bước trong lời giải:
Cộng cả hai vế với 2
Cộng cả hai vế với 5
Chia cả hai vế cho 2
Nhân cả hai vế với 2
Trừ cả hai vế cho 2
Trừ cả hai vế cho 5
Lấy căn bậc hai của cả hai vế
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?