If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương

Cùng ôn tập phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương thông qua các ví dụ và bài luyện tập.

Phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương là gì?

Biến một vế phương trình thành một bình phương là cộng vào hai vế của phương trình một số thích hợp để được một phương trình mới có một vế được viết dưới dạng (x+a)2+b.
Ví dụ, x2+2x+3 có thể được viết lại thành(x+1)2+2. Hai biểu thức hoàn toàn bằng nhau, nhưng trong một số trường hợp, biểu thức thứ hai sẽ giúp chúng ta giải các bài toán dễ dàng hơn.

Ví dụ 1

Chúng ta có một phương trình bậc hai và được yêu cầu sử dụng phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương.
x2+10x+24=0
Đầu tiên, chúng ta chuyển hằng số qua vế phải của phương trình.
x2+10x=24
Chúng ta sẽ tìm một số thích hợp để cộng vào hai vế của phương trình và biến vế trái thành một bình phương. Số đó sẽ bằng bình phương một nửa giá trị hệ số của x. Trong ví dụ này, hệ số của x10, vậy một nửa của 10 bằng 5, bình phương số này lên, ta được số cần tìm là 25.
x2+10x+25=24+25
Chúng ta có thể viết lại vế trái của phương trình thành bình phương của một tổng:
(x+5)2=1
Lấy căn bậc hai cả hai vế.
x+5=±1
Cô lập x về một vế và tìm kết quả.
x=5±1
Bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương? Hãy xem video này.

Ví dụ 2

Chúng ta có một phương trình bậc hai và được yêu cầu sử dụng phương pháp biến một vế phương trình thành một bình phương.
4x2+20x+25=0
Đầu tiên, hãy chia hai vế phương trình cho 4 (hệ số của x2)
x2+5x+254=0
Ở đây, ta cần lưu ý rằng vế trái đang ở dạng khai triển của hằng đẳng thức bình phương một tổng. Ta có hệ số của x5, một nửa của nó sẽ là 52, bình phương số này lên, ta được kết quả là 254, đúng bằng giá trị hằng số của chúng ta.
Do đó, chúng ta có thể viết lại vế trái của phương trình dưới dạng một bình phương luôn.
(x+52)2=0
Lấy căn bậc hai cả hai vế.
x+52=0
Cô lập x về một vế và tìm kết quả.
Kết quả: x=52

Luyện tập

Bài 1
Sử dụng phương pháp biến đổi biểu thức thành một bình phương để viết lại biểu thức sau dưới dạng (x+a)2+b.
x22x+17

Luyện tập thêm ở các bài tập sau:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.