If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập giải phương trình bậc hai bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích các đa thức bậc hai thành nhân tử giúp ta giải phương trình dễ dàng hơn. Trong bài này, ta sẽ ôn tập lại những cách phân tích và thử sức với một số bài toán thực hành.

Ví dụ 1

Giải phương trình.
2x23x20=x2+34

2x23x20=x2+342x23x20x234=0x23x54=0(x+6)(x9)=0
x+6=0x9=0x=6x=9
Kết luận, các nghiệm của phương trình là x=6x=9.
Muốn thấy một ví dụ khác? Xem video này.

Ví dụ 2

Giải phương trình.
3x2+33x+30=0

3x2+33x+30=0x2+11x+10=0(x+1)(x+10)=0
x+1=0x+10=0x=1x=10
Kết luận, các nghiệm của phương trình là x=1x=10.
Muốn thấy một ví dụ khác? Xem video này.

Ví dụ 3

Giải phương trình.
3x29x20=x2+5x+16

3x29x20=x2+5x+163x29x20x25x16=02x214x36=0x27x18=0(x+2)(x9)=0
x+2=0x9=0x=2x=9
Kết luận, các nghiệm của phương trình là x=2x=9.
Muốn thấy một ví dụ khác? Xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Tìm x.
x2+14x+49=0
x=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Luyện tập thêm ở các bài tập sau:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.