If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của thương

Vấn đề

Cho hàm số g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, sine, x, divided by, square root of, x, end square root, end fraction.
g, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?