If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Sử dụng bảng giá trị và các quy tắc tính đạo hàm để tính giá trị đạo hàm tại một điểm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho bảng giá trị của hàm số gh và đạo hàm của gh tại điểm x=3.
xg(x)h(x)g(x)h(x)
3  9   015   6
Cho hàm số G có dạng G(x)=2g(x)h(x)+8.
G(3)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi