If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Sử dụng bảng giá trị và các quy tắc tính đạo hàm để tính giá trị đạo hàm tại một điểm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho bảng giá trị của hàm số gh và đạo hàm của g, primeh, prime tại điểm x, equals, 3.
xg, left parenthesis, x, right parenthesish, left parenthesis, x, right parenthesisg, prime, left parenthesis, x, right parenthesish, prime, left parenthesis, x, right parenthesis
3space, space, 9space, space, space, 0minus, 15space, space, space, 6
Cho hàm số G có dạng G, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, g, left parenthesis, x, right parenthesis, minus, h, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, 8.
G, prime, left parenthesis, 3, right parenthesis, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?