If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm đa thức

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Giá trị của start fraction, divided by, end fraction, left parenthesis, minus, 2, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 3, x, cubed, minus, x, squared, right parenthesis, prime tại điểm x, equals, minus, 2 bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?