If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm đa thức

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Giá trị của (2x4+3x3x2) tại điểm x=2 bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án: