Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Ví dụ: Tính đạo hàm của √(3x²-x) bằng quy tắc đạo hàm của hàm hợp

f(x)=√(3x²-x) là hàm hợp của hai hàm số √x and 3x²-x, vì vậy ta cần áp dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp để tính đạo hàm của f(x). Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video