If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Cách nhận biết hàm hợp

Vấn đề

Chúng ta có thể viết hàm hợp dưới dạng w(u(x)), trong đó uw là hai hàm cơ bản. Biết hàm trong là hàm mà ta cần tính giá trị trước, hàm ngoài là hàm mà ta sẽ tính giá trị sau.
Hỏi g(x)=(2x2+5x)tanx có phải là hàm hợp không? Nếu có, hàm nào là "hàm trong" và hàm nào là "hàm ngoài"?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?