If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm của tích

Ôn tập kiến thức về quy tắc tính đạo hàm của tích và sử dụng quy tắc này để giải bài tập.

Quy tắc tính đạo hàm của tích là gì?

Quy tắc tính đạo hàm của tích cho chúng ta biết cách tính đạo hàm của tích hai hàm số khác nhau:
[f(x)g(x)]=[f(x)]g(x)+f(x)[g(x)]
Ta lấy đạo hàm của f nhân với g cộng với f nhân với đạo hàm của g.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về Quy tắc tính đạo hàm của tích? Hãy xem video này.

Vận dụng quy tắc tính đạo hàm của tích

Ví dụ 1

Tính đạo hàm của hàm số h(x)=lnxcosx.
=h(x)=(lnxcosx)=(lnx)cosx+lnx(cosx)Quy tắc tính đạo hàm của tích=1xcosx+lnx(sinx)Lấy đạo hàm lnx và cosx=cosxxlnxsinxRút gọn

Bài tập vận dụng

Bài 1
f(x)=x2ex
f(x)=

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy nhấn vào bài tập này.

Ví dụ 2

Cho bảng giá trị:
xf(x)g(x)f(x)g(x)
4413   08
H(x) có dạng f(x)g(x), tìm H(4).
Dựa vào quy tắc tính đạo hàm của tích, H(x) = f(x)g(x)+f(x)g(x). Suy ra, H(4) = f(4)g(4)+f(4)g(4). Với bảng giá trị đã cho, ta có:
H(4)=f(4)g(4)+f(4)g(4)=(0)(13)+(4)(8)=32

Bài tập vận dụng

Bài 1
xg(x)h(x)g(x)h(x)
22134
F(x)=g(x)h(x)
F(2)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.