If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Áp dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp để tính đạo hàm tại một điểm

Vấn đề

Cho f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, log, start base, 3, end base, left parenthesis, x, minus, 4, x, squared, right parenthesis.
Tìm f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?