If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Áp dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp để tính đạo hàm tại một điểm

Vấn đề

Cho f(x)=log3(x4x2).
Tìm f(x).
Chọn 1 đáp án: