If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm số lũy thừa với số mũ nguyên (bao gồm số mũ nguyên dương và nguyên âm)

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tính start fraction, divided by, end fraction, left parenthesis, start fraction, 9, divided by, x, cubed, end fraction, plus, start fraction, 1, divided by, x, end fraction, right parenthesis, prime tại điểm x, equals, minus, 3?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?