If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số (phần 1)

Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em cùng xem chúng ta có thể biết không phải 0727 dưới dạng phân số không nhé Nào hãy cùng suy nghĩ về vị trí những con số này đây là hàng phần mười phần mười mươi là thành phần trăm phần trăm đây là hàng phần nhìn phần nhìn và số 7 số 7 cuối cùng này nó nằm ở hàng phần chục nghìn chụt nhàng chúng ta có bằng cách giải bài này có mà mình tôi về con số này con số a và Hằng còn chục lần này chúng ta hãy coi cả cụm này là 720 7/10 ngàn vì đây là số hàng nhỏ nhất là lại nhỏ nhất ở đây cũng viết lại ha coi cái này bằng 727 phần phần 10000/10 ngàn khi chúng ta đã biết nói với dạng phân số Mình nghĩ nó cũng đã tối giản rồi con số trên đây không chia hết cho 2 nó cũng không chia hết cho 5 và thực tế nó cũng không chia hết cho 3 có nghĩa là nó cũng không chia hết cho xấu hoặc Chính nó cũng không chia hết cho 7 Nó có thể là một số nguyên tố và thể là chúng ta làm sao á