If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học 1: Bài học 5

Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân và làm tròn

Viết 16/21 dưới dạng số thập phân đã được làm tròn. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video