If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết số thập phân dưới dạng phân số

Ôn tập viết số thập phân dưới dạng phân số, và giải một số bài tập thực hành.

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số

Để viết một số thập phân dưới dạng phân số, ta viết tử là phần thập phân của số đó, và mẫu là một số chia hết cho 10 với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân.
Nếu có chữ số nằm bên trái dấu thập phân, ta giữ lại chữ số đó và viết thành phần nguyên.
Ví dụ 1: 0,07
0,077 phần trăm. Vậy ta viết 7 phần 100.
0,07=7100
Ví dụ 1: 2,1
2,121 phần mười. 2 sẽ trở thành phần nguyên. Sau đó ta viết 1 phần 10.
2,1=2110
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đổi số thập phân thành phân số? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Viết số 0,4 dưới dạng phân số.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1/2 hoặc 6/10

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.