If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết số thập phân dưới dạng phân số

Ôn tập viết số thập phân dưới dạng phân số, và giải một số bài tập thực hành.

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số

Để viết một số thập phân dưới dạng phân số, ta viết tử là phần thập phân của số đó, và mẫu là một số chia hết cho 10 với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân.
Nếu có chữ số nằm bên trái dấu thập phân, ta giữ lại chữ số đó và viết thành phần nguyên.
Ví dụ 1: 0, comma, 07
0, comma, 0, start color #11accd, 7, end color #11accdstart color #11accd, 7, end color #11accd start text, start color #1fab54, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, t, r, a, with, \u, on top, m, end color #1fab54, end text. Vậy ta viết start color #11accd, 7, end color #11accd phần start color #1fab54, 100, end color #1fab54.
0, comma, 07, equals, start fraction, start color #11accd, 7, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, end fraction
Ví dụ 1: 2, comma, 1
start color #f9685d, 2, end color #f9685d, comma, start color #11accd, 1, end color #11accdstart color #f9685d, 2, end color #f9685dstart color #11accd, 1, end color #11accd start text, start color #1fab54, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, m, ư, ờ, i, end color #1fab54, end text. start color #f9685d, 2, end color #f9685d sẽ trở thành phần nguyên. Sau đó ta viết start color #11accd, 1, end color #11accd phần start color #1fab54, 10, end color #1fab54.
2, comma, 1, equals, start color #f9685d, 2, end color #f9685d, start fraction, start color #11accd, 1, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, end fraction
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách đổi số thập phân thành phân số? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Viết số 0, comma, 4 dưới dạng phân số.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.