If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học 1: Bài học 5

Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Học cách viết 19/27 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Video này sẽ giải thích về khái niệm số thập phân vô hạn tuần hoàn. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video