Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết các phân số thường gặp dưới dạng số thập phân

Vấn đề

Không dùng máy tính, hãy viết phân số này dưới dạng số thập phân.
15=
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75