If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết các phân số thường gặp dưới dạng số thập phân

Vấn đề

Không dùng máy tính, hãy viết phân số này dưới dạng số thập phân.
start fraction, 1, divided by, 5, end fraction, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?