If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Vấn đề

Chọn số thập phân bằng với 2732.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?