Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số (phần 2)

Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở cùng xem chúng ta có thể viết 10 2,98 như một hỗn số không nhét Triều Tiên mà bạn muốn hiểu rõ ở đây chính là con số này giống như 12 + 0,98 Vậy để tối dạng nó bởi vì chúng ta chỉ cần vì nó thành 12 và thêm phần phân số giống như 0,98 vậy thì nếu chúng ta biết được 0,98 dưới dạng phân số thì chúng ta đã sắp xong rồi đó để xem chúng ta có thể làm được không nha số 9 tới đây là phần mười mình chỉ việc ghi nói như vậy vị trí phần mười và con số này ở đây nằm phần trăm các bạn có thể nhìn 0,98 bằng hai cách và có thể xem nó như chính phường 12 phần này ở ngay đây 9/10 + Anh 8 Phần e + 8/100 vậy nếu bạn muốn tìm một Mẫu số chung mà giống như 90/100 cộng với 38 phần 100 và nó sẽ bằng 98 ở phần 100 vậy nên 0,98 tế bào 98/100 một cách khác bạn có thể nói rằng chỗ trống nhi cây ở hàng phần trăm hỏi cái này 98 phần trăm hay là 98 phần trăm các bạn có thể bỏ qua phần này đây vì nó chúng ta muốn biết cái này như một hỗn số chúng tôi cần viết hóa thành 12 và thay vào đó là 0,98 2 12 và 98 phường 100 bây giờ nếu chúng ta chưa rút gọn nó thành phân số tối giản nhất hãy xem nếu chúng ta có thể đơn giản nó thêm được không nhé 98 thì chia hết cho 2 và 100 cũng vậy vậy hãy chia cả hai cho hai chúng nó thừa số chung như vậy chúng ta sẽ chia chúng cho hai cái này giống như 12 và 98 chia cho 2 được 49 100 chia cho 2 độ 50 mình nghĩ tới đây là được rồi 49 nói chia hết cho 7 nhân 50 thì không và có nghĩa đây là phân số tối giản nhất vì vậy 10 2,98 có thể viết dưới dạng hỗn số là 12 và 40 ừ ừ