If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số

Ôn tập viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số, và giải một số bài tập thực hành.

Viết lại số thập phân dưới dạng phân số

Để viết một số thập phân dưới dạng phân số, ta viết các chữ số trong phần thập phân thành tử và hàng giá trị của phần thập phân thành mẫu.
Ví dụ 1: 0, comma, 07
0, comma, 0, start color #11accd, 7, end color #11accdstart color #11accd, 7, end color #11accd start text, start color #1fab54, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, t, r, a, with, \u, on top, m, end color #1fab54, end text. Vậy ta viết start color #11accd, 7, end color #11accd phần start color #1fab54, 100, end color #1fab54.
0, comma, 07, equals, start fraction, start color #11accd, 7, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, end fraction

Thế còn số thập phân vô hạn tuần hoàn thì sao?

Ta có ví dụ sau.
Hãy viết số 0, comma, left parenthesis, 7, right parenthesis dưới dạng phân số tối giản.
Gọi số thập phân là x:
x, equals, 0, comma, 7777, point, point, point
Ta đặt thêm một đẳng thức nữa sao cho các chữ số sau dấu thập phân giống hệt nhau:
10x=7,7777...x=0,7777...\large{\begin{aligned} 10x &= 7{,}7777...\\ x &= 0{,}7777... \end{aligned}}
Trừ từng vế của 2 đẳng thức, ta được:
9, x, equals, 7
Giải phương trình để tìm x:
x, equals, start fraction, 7, divided by, 9, end fraction
Do ban đầu ta đặt số thập phân vô hạn tuần hoàn là x, ta có thể dễ dàng suy ra:
0, comma, left parenthesis, 7, right parenthesis, equals, start fraction, 7, divided by, 9, end fraction
Muốn tìm hiểu thêm về cách viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số? Hãy xem thử video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Hãy viết lại số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số tối giản.
0, comma, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, question mark
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10, slash, 7 hoặc 14, slash, 8
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4

Muốn luyện tập thêm các dạng toán tương tự? Hãy thử sức với bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.