If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học 1: Bài học 5

Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, giải một số bài tập thực hành.

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Để viết phân số dưới dạng số thập phân, ta lấy tử chia cho mẫu.
Ví dụ: start fraction, 2, divided by, 5, end fraction
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 5, end color #1fab54
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, 4

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tuy nhiên, việc biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có lúc, khi lấy tử chia cho mẫu, kết quả sẽ có vô số chữ số lặp lại ở phần thập phân. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ biểu diễn kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Khi biễn diễn kết quả, ta sẽ đặt các chữ số lặp lại vô hạn vào trong dấu ngoặc đơn.
Ví dụ: start fraction, 4, divided by, 9, end fraction
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
Bất kể có chia bao nhiêu lần đi nữa, sẽ có vô số chữ số 4 trong phần thập phân của thương.
start fraction, start color #11accd, 4, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, left parenthesis, 4, right parenthesis
Tìm hiểu thêm về cách viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn tại video này.

Luyện tập

Bài 1
Chọn số thập phân bằng với phân số start fraction, 2, divided by, 3, end fraction.
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Làm thêm các bài toán tương tự tại bài tập này.