If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, giải một số bài tập thực hành.

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Để viết phân số dưới dạng số thập phân, ta lấy tử chia cho mẫu.
Ví dụ: 25
25=2:5
  2,0|5-00,4020-20000
25=0,4

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tuy nhiên, việc biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có lúc, khi lấy tử chia cho mẫu, kết quả sẽ có vô số chữ số lặp lại ở phần thập phân. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ biểu diễn kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Khi biễn diễn kết quả, ta sẽ đặt các chữ số lặp lại vô hạn vào trong dấu ngoặc đơn.
Ví dụ: 49
49=4:9
  4,0000  | 9-0         0,4444040-360040-36 000040-36000040
Bất kể có chia bao nhiêu lần đi nữa, sẽ có vô số chữ số 4 trong phần thập phân của thương.
49=0,(4)
Tìm hiểu thêm về cách viết phân số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn tại video này.

Luyện tập

Bài 1
Chọn số thập phân bằng với phân số 23.
Chọn 1 đáp án:

Làm thêm các bài toán tương tự tại bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.