Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết phân số (mẫu là 10 hay 100) dưới dạng số thập phân

Vấn đề

Hãy viết 910 dưới dạng số thập phân.
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75