If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: số ngày nắng

Diễn giải biểu đồ cột về số ngày nắng. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

a a đã đếm số ngày nắng tại các địa điểm yêu thích của mình trong năm 2013 sau đó vẽ biểu đồ nói về kết quả thu được câu hỏi đưa ra trong năm 2013 địa điểm nào có số ngày nắng ít hơn 175 ngày Vũng Tàu Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Lạt đầu tiên chúng ta cần phải Quan sát biểu đồ này chúng ta cần phải xác định được mỗi địa điểm này thì có số ngày nắng trong năm 2013 là bao nhiêu ở đầu tiên và là ở Vũng Tàu chúng ta giống từ đây đi sang 200 ngày nắng làm tương tự với thiết bị điểm còn lại chúng ta có Đà Nẵng 275 ngày thành phố Hồ Chí Minh giảm sang đây 250 ngày vào cung hoàng đạo là - 150 ngày tại địa điểm nào của số ngày nắng ít hơn 175 ngày chúng ta thấy hai trăm lớn hơn 175 có 275 lớn hơn 175 250 cũng lớn hơn 175 còn 150 chỉ nhỏ hơn 175 như vậy Đà Lạt chính là nơi có số ngày nắng ít hơn 175 ngày vậy Kết quả đây chúng ta chọn đáp án Đà Lạt thêm một câu hỏi nữa nhé các bạn Minh đếm số cá sấu ở các địa điểm khác nhau và vẽ biểu đồ nói về kết quả thu được câu hỏi 2 địa điểm nào có cùng số cá sấu đâm lây cá sấu hồ cá sấu sông cá sấu hay là vững cá sấu khi chúng ta cũng quay lại biểu đồ này và cùng phân tích nhé khi chúng ta sẽ xác định số cá sấu ở mỗi địa điểm đầu tiên ở Đầm lầy cá sấu chúng ta dòm sang đây có 12 con cá sấu làm tương tự với hồ cá sấu là sáu con sông cá sấu cũng 12 con cá sấu và vũng cá sấu là chiến con cá sấu Vậy chúng ta có thể thấy được ngay ở cả đầm lầy cá sấu và sông cá sấu đều có 12 con cá sấu hoặc là chúng ta có thể thấy 2 cô này có độ cao bằng nhau như vậy Ở Đầm lầy cá sấu và sông cá sấu có số lượng cá sấu bằng nhau chúng ta sẽ chọn đầm lầy cá sấu và sông cá sấu là đáp án chính xác