If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đi đến kết luận hợp lý

Vấn đề

Một công ty bánh kẹo đã hỏi 100 học sinh lớp 12 của trường phổ thông Ba Đình rằng, "Bạn thích sô-cô-la hay bánh nướng bơ hơn?" Mọi người được khảo sát phải chọn một trong hai câu trả lời và 42, percent cho biết họ thích sô-cô-la hơn.
Dựa trên kết quả này, kết luận nào dưới đây hợp lí?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?