If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải toán với biểu đồ cột (phần 1)

Vấn đề

Đào nhìn thấy kiến, ong, và bọ rùa ở công viên.
Biểu đồ cột này biểu diễn số lượng từng loại côn trùng Đào nhìn thấy.
Đào nhìn thấy tổng cộng bao nhiêu con côn trùng?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
con côn trùng
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?