If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột qua nhiều bước

​Phân tích các biểu đồ cột để giải các bài toán có nhiều bước.

Đọc biểu đồ cột qua nhiều bước

Trong biểu đồ cột, mỗi cột đại diện cho một số liệu.
Biểu đồ cột sau đây thể hiện thời lượng của các trò chơi khác nhau tại hội chợ. Chúng ta có thể biết mỗi trò chơi kéo dài trong bao lâu bằng cách nhìn vào cột biểu diễn trò chơi đó và số giây được thể hiện ở bên trái.
Cốc quay tròn là trò chơi ngắn nhất với 120 giây. Vòng quay mặt trời là trò chơi dài nhất với 240 giây.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Ride and the vertical axis labeled Time in seconds. The horizontal axis is labeled, from left to right: Swinging ship, Bumper cars, Roller coaster, Spinning cups, and Ferris wheel. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, and 270. The bar line for each ride shows the following: Swinging ship bar line extends to 150, Bumper cars bar line extends to 180, Roller coaster bar line extends to 210, Spinning cups bar line extends to 120, and Ferris wheel bar line extends to 240.
Đôi khi để trả lời các câu hỏi về biểu đồ cột, chúng ta sẽ cần xem xét một số cột. Hãy chia câu hỏi tiếp theo này thành các bước nhỏ hơn.
Trò chơi nào có thời lượng dài hơn trò cốc xoay nhưng ngắn hơn tàu lượn siêu tốc?
Đây là các bước.
Bài tập 1, phần A
Trò chơi cốc xoay kéo dài trong bao nhiêu giây?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giây

Bài tập 1, phần B
Trò chơi tàu lượn siêu tốc kéo dài trong bao nhiêu giây?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giây

Bây giờ ta sẽ tìm các trò chơi có thời lượng trong khoảng từ 120 giây đến 210 giây. Ta đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi ban đầu:
Bài tập 1, phần C
Trò chơi nào có thời lượng dài hơn trò cốc xoay nhưng ngắn hơn tàu lượn siêu tốc?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hiểu biểu đồ cột

Biểu đồ cột sau đây biểu diễn các giải thưởng được trao vào một ngày trong trò chơi ném vòng tại hội chợ.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Prize and the vertical axis labeled Number. The horizontal axis is labeled, from left to right: Rubber duck, Beach ball, Stuffed frog, and Stuffed pig. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, and 45. The bar line for each prize shows the following: Rubber duck bar line extends to 40, Beach ball bar line extends to 25, Stuffed frog bar line extends to 15, and Stuffed pig bar line extends to 5.
Số vịt cao su được trao bằng số lượng của hai loại giải thưởng nào cộng lại?
Đây là một câu hỏi khác mà ta có thể giải bằng cách chia thành nhiều bước nhỏ hơn.
Bài tập 2, phần A
Có bao nhiêu chú vịt cao su đã được trao?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chú vịt cao su

Bài tập 2, phần B
Điền vào chỗ trống.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quả bóng,
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chú ếch nhồi bông và
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chú heo nhồi bông đã được trao.

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng trả lời câu hỏi ban đầu:
Bài tập 2, phần C
Số vịt cao su được trao bằng số lượng của hai loại giải thưởng nào cộng lại?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Đôi khi chúng ta sẽ cần xét tất cả các cột để trả lời cho một câu hỏi.
Bài tập 3
62 giải thưởng đã được trao cho những trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Hỏi có bao nhiêu giải thưởng đã được trao cho những bạn lớn hơn 14 tuổi?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
giải thưởng

Kết hợp biểu đồ cột với thông tin khác

Chúng ta cũng có thể kết hợp thông tin từ biểu đồ cột với thông tin khác để trả lời câu hỏi.
Biểu đồ sau đây biểu diễn số lượng các loại thực phẩm khác nhau đã được bán vào một buổi chiều tại cửa hàng đồ ăn vặt của hội chợ.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Food and the vertical axis labeled Number Sold. The horizontal axis is labeled, from left to right: Corn dog, Funnel cake, Popcorn, Chili fries, and Cotton candy. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and 110. The bar line for each food shows the following: Corn dog bar line extends to 80, Funnel cake bar line extends to 100, Popcorn bar line extends to 50, Chili fries bar line extends to 70, and Cotton candy bar line extends to 30.
Bánh su kem có giá 6 nghìn đồng và khoai tây chiên có giá 8 nghìn đồng.
Trong câu hỏi này, chúng ta cần kết hợp thông tin từ biểu đồ cột về số lượng thực phẩm đã bán với thông tin về giá thành của những loại thực phẩm đó.
Số tiền mua bánh su kem nhiều hơn bao nhiêu so với số tiền mua khoai tây chiên?
Hãy tách câu hỏi ra thành nhiều bước.
Bài tập 4, phần A
Điền vào chỗ trống.
Cửa hàng đồ ăn vặt đã bán
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cái bánh su kem và
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
túi khoai tây chiên.

Để tính số tiền đã chi cho mỗi loại thực phẩm, chúng ta cần nhân số lượng thực phẩm đã bán với giá của loại thực phẩm đó.
Bài tập 4, phần B
Bánh su kem đã bán được
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
nghìn đồng và khoai tây chiên đã bán được
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
nghìn đồng.

Bây giờ chúng ta đã có thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi ban đầu:
Bài tập 4, phần C
Số tiền mua bánh su kem nhiều hơn bao nhiêu so với số tiền mua khoai tây chiên?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
đô la

Hãy trả lời một câu hỏi khác về biểu đồ này. Chúng ta sẽ vẫn cần thực hiện nhiều bước, nhưng lần này các bước chưa được chia nhỏ ra.
Bài tập 5
Xúc xích có giá 5 nghìn đồng và kẹo bông gòn có giá 4 nghìn đồng.
Tổng số tiền đã chi cho xúc xích và kẹo bông gòn là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
đô la

So sánh hai biểu đồ cột

Hân và Thư đi hội chợ. Mỗi bạn đều ghi chú xem các bạn ấy đã dành bao nhiêu thời gian để xếp hàng chờ cho ba trò chơi khác nhau. Khi về đến nhà, mỗi bạn đều lập biểu đồ cột của riêng mình để biểu diễn thời gian chờ đợi.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Hui's Rides and the vertical axis labeled Waiting Time in minutes. The horizontal axis is labeled, from left to right: Tilt-A-Whirl, Spinning swings, and Giant slide. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, and 21. The bar line for each Hui’s Ride shows the following: Tilt-A-Whirl bar line extends to 12, Spinning swings bar line extends to 3, and Giant slide bar line extends to 6.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Theo’s Rides and the vertical axis labeled Waiting Time in minutes. The horizontal axis is labeled, from left to right: Haunted house, Octopus, and Merry-go-round. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 2, 4, 6, 8, 10, and 12. The bar line for each Theo’s Ride shows the following: Haunted house bar line extends to 6, Octopus bar line extends to 10, and Merry-go-round bar line extends to 2.
Bài tập 6A
Thời gian lâu nhất mà Hân hoặc Thư đã dành để đợi một trò chơi là bao lâu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
phút

Bài tập 6B
Thời gian ngắn nhất mà Hân hoặc Thư đã dành để đợi một trò chơi là bao lâu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
phút

Bài tập 6C
Hai trò chơi nào có cùng thời gian chờ?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.