If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải toán với biểu đồ cột (phần 2)

Vấn đề

Thầy Dũng hỏi các học sinh trong lớp của mình hương vị kem yêu thích của họ là gì và vẽ biểu đồ kết quả thu được.
Có tổng số bao nhiêu học sinh trong lớp của thầy Dũng?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
học sinh