If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ cột

Luyện tập tạo biểu đồ cột để biểu diễn số liệu.

Biểu đồ cột là gì?

Biểu đồ cột biểu diễn thông tin của các đối tượng thống kê khác nhau. Trong biểu đồ cột, độ dài của mỗi cột biểu diễn một số.
Phương hỏi tất cả học sinh lớp 3 trong trường thú cưng yêu thích của họ là gì. Sau đó cô ấy vẽ một biểu đồ cột thể hiện kết quả mình khảo sát được. Phương thể hiện 30 học sinh chọn mèo bằng cách biểu diễn một cột dành cho Mèo có chiều dài là 30.
Sử dụng biểu đồ cột Phương vẽ để trả lời một số câu hỏi sau.
Bài tập 1A
Có bao nhiêu học sinh chọn cá?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập 1B
Thú cưng nào được học sinh chọn nhiều nhất?
Chọn 1 đáp án:

Vẽ biểu đồ cột từ dữ liệu cho sẵn

Gia đình Thảo nuôi một con chuột cảnh và cho nó ăn táo, cà rốt và phô mai.
Những hình ảnh dưới đây là đồ ăn gia đình Thảo cho con chuột ăn trong một tuần.
Bài tập 2, phần A
Một tuần gia đình Thảo cho con chuột ăn mấy quả táo?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập 2, phần B
Vậy số nào sẽ biểu diễn số táo trên biểu đồ?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Giờ đây ta biết được số táo con chuột ăn là 9, từ đó ta biểu diễn cột Táo cao đến số 9 trên biểu đồ. Làm tương tự với cột Cà rốt và cột Phô mai.
Bài tập 2, phần C
Vẽ biểu đồ cột biểu diễn từng loại đồ ăn con chuột ăn trong một tuần.

Vẽ biểu đồ cột từ bảng cho sẵn

Hậu đang đặt tên cho chú mèo con của mình. Hậu hỏi bạn bè và gia đình chọn ra một cái tên cho nó.
TênSố người chọn
Miu4
Vàng8
Đen11
Chun10
Bài tập 3
Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lượng người chọn của mỗi tên.

Ký hiệu cột

Một cậu bé dắt chó đi dạo và đã theo dõi số phút cậu dành ra để dắt 4 chú chó khác nhau đi dạo vào tuần trước.
Tên chú chóSố phút dành ra đi dạo
Mực45
Bốp70
Vàng80
Gâu20
Bài tập 4
Cậu bé nên sử dụng ký hiệu nào cho mỗi cột trên biểu đồ?
Cột A:

Cột B:

Cột C:

Cột D:

Ký hiệu số

An đang dạy chú cá vàng của mình làm trò và theo dõi số lần chú cá làm từng trò vào tuần trước.
TròSố lần
Bơi vòng tròn12
Thổi bong bóng6
Bơi ngược15
An đã vẽ một biểu đồ cột để thể hiện thông tin nhưng lại quên ký hiệu cho các dòng.
Bài tập 5
Biểu đồ nào ký hiệu đúng cho các dòng?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.