Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: bài tập giải trong hai bước

Vấn đề

Biểu đồ bên dưới thể hiện số lượng cún đến tham dự Ngày Hội Cún Con mỗi ngày trong tuần.
Điền vào ô trống.
Thứ mấy có số cún tham dự Ngày Hội Cún Con bằng với tổng số cún tham dự vào thứ Hai và thứ Tư?
Chọn 1 đáp án: