If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: bài tập giải trong hai bước

Vấn đề

Biểu đồ bên dưới thể hiện số lượng cún đến tham dự Ngày Hội Cún Con mỗi ngày trong tuần.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Day and the vertical axis labeled Number of Dogs. The horizontal axis is labeled, from left to right: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, and 200. The bar line for each Day shows the following: Monday bar line extends to 80, Tuesday bar line extends to 160, Wednesday bar line extends 80, Thursday bar line extends to 140, and Friday bar line extends to 180.
Điền vào ô trống.
Thứ mấy có số cún tham dự Ngày Hội Cún Con bằng với tổng số cún tham dự vào thứ Hai và thứ Tư?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?