If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột

Vấn đề

Biểu đồ cột bên dưới biểu diễn số học sinh được sinh ra ở các tỉnh khác nhau của trường THCS Kim Đồng.
A bar graph shows the horizontal axis labeled Number of Students and the vertical axis labeled State. The horizontal axis is labeled, from left to right: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 và 32. The vertical axis is labeled from the bottom of the axis to the top of the axis as follows: New Mexico, Arizona, Utah, Colorado và Oregon. The bar line for each type of state shows the following: New Mexico bar line extends to 12, Arizona bar line extends to 24, Utah bar line extends to the middle of 16 and 20, Colorado bar line extends to the middle of 24 and 28 và Oregon bar line is labeled with a question mark.
Số học sinh sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh bằng tổng số học sinh đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước.
Hỏi có bao nhiêu học sinh của trường THCS Kim Đồng sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh?
Chọn 1 đáp án: