Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột

Vấn đề

Biểu đồ cột bên dưới biểu diễn số học sinh được sinh ra ở các tỉnh khác nhau của trường THCS Kim Đồng.
Số học sinh sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh bằng tổng số học sinh đến từ Long An và Bình Phước.
Hỏi có bao nhiêu học sinh của trường THCS Kim Đồng sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh?
Chọn 1 đáp án: