If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: số phép tính

Đọc và hiểu biểu đồ cột để trả lời các câu hỏi về nó.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ cùng là một vài bài toán liên quan tới biểu đồ cột Chúng ta có một vài câu hỏi như sau trong suốt một năm học An đã tự tính giờ để xem bạn ấy có thể giải bao nhiêu phép tính trong 1 phút ở câu hỏi số phép tính mà An có thể giải trong 1 phút vào tháng năm nhiều hơn số phép tính là An có thể giải trong 1 phút vào tháng 9 là bao nhiêu để trả lời được câu hỏi này khi nhìn vào biểu đồ cột điều chúng ta cần quan tâm đó là số phép tính bạn An có thể giải cho một phút vào tháng 9 tức là củ này và vào tháng năm tức là củ này anh vào tháng 9 thì bạn ăn giải được khi dòng xanh đây à 20 phép tính trong 1 phút và tương tự như vậy Ở Tháng 5 khi dám sang đây chúng ta có 45 phép tính Ừ để biết được số phép tính mà bạn ăn có thể giải trong 1 phút vào tháng năm nhiều hơn số phép tính mà bạn An có thể giải trong 1 phút vào tháng 9 thì chúng ta cần phải lấy 45 - 20 45 - 20 bằng bao nhiêu nhỉ bằng 25 à À đây là kết quả đúng