If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ cột

Vấn đề

Bảng dưới đây minh hoạ số bọ bị 4 con kỳ giông khác nhau ăn.
Tên kỳ giôngSố bọ bị ăn
Xuân24
Đậu22
Newton30
Cải40
Biểu đồ nào dưới đây cho một thang đo minh hoạ thông tin trong bảng một cách hợp lý nhất?
Chọn 1 đáp án: