If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lập đẳng thức để tìm số đo góc còn thiếu

Vấn đề

Đẳng thức nào có thể được sử dụng để tìm x trong hình dưới đây?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?