If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác định hai góc đối đỉnh, hai góc phụ nhau và hai góc bù nhau

Vấn đề

Mối quan hệ giữa a^b^ là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?