If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định hai góc đối đỉnh, hai góc phụ nhau và hai góc bù nhau

Vấn đề

Mối quan hệ giữa start color #11accd, a, with, \widehat, on top, end color #11accdstart color #1fab54, b, with, \widehat, on top, end color #1fab54 là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?