If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải bài toán về hai góc bù nhau

Tìm số đo của hai góc bù nhau, biết các biểu thức đại số biểu diễn cho số đo của hai góc đó. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video