If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về góc phụ nhau và góc bù nhau

Ôn tập những kiến thức cơ bản về góc phụ nhau và góc bù nhau và giải bài tập.

Hai góc phụ nhau

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90. Trường hợp thông thường là khi chúng tạo thành một góc vuông.

Hai góc bù nhau

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180. Trường hợp thông thường là khi chúng nằm ở cùng một bên của một đường thẳng.
Muốn tìm hiểu thêm về hai góc bù nhau và hai góc phụ nhau ? Hãy xem video này.

Bài luyện 1: Xác định hai góc bù nhau và hai góc phụ nhau

Bài 1A
Mối quan hệ giữa AXY^YXB^ là gì?
Các đoạn trên hình đều là đoạn thẳng.
Chọn 1 đáp án:

Muốn thử làm thêm nhiều bài như thế này? Hãy xem bài tập này.

Bài luyện 2: Tìm số đo của góc còn thiếu

Bài 2A
Nếu AOC^ là một góc vuông và AOB^=79, vậy thì BOC^ có số đo là bao nhiêu?
Ghi chú: Các góc không nhất thiết được vẽ đúng tỉ lệ.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Muốn thử thêm bài tập dạng này? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.