If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hai góc đối đỉnh

Vấn đề

Góc x lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 100?
Chọn 1 đáp án: