If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hai góc đối đỉnh

Vấn đề

Góc x lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 100?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?