If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân tích góc

Tìm số đo góc bằng cách thực hiện phép cộng hoặc trừ. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video