If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm số đo của hai góc đối đỉnh

Cho hai đường thẳng cắt nhau và số đo của hai góc đối đỉnh, tìm số đo góc còn thiếu. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video