If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hai góc đối đỉnh

Bằng cách sử dụng những kiến thức về góc bù nhau, góc kề nhau và góc đối đỉnh, ta có thể áp dụng để giải bài tập liên quan đến hai đường thẳng giao nhau. Bao gồm cả bài sau đây! Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video