If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hai góc đối đỉnh

Bằng cách sử dụng những kiến thức về góc bù nhau, góc kề nhau và góc đối đỉnh, ta có thể áp dụng để giải bài tập liên quan đến hai đường thẳng giao nhau. Bao gồm cả bài sau đây! Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video