If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về tìm số đo góc

Giải bài toán về tìm số đo góc. Trong ví dụ này, bạn sẽ chia một cái bánh. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video